Logó
Képzések

Adatvédelmi Szabályzat

Az Eduline online tanfolyamainak értékesítésére szolgáló, a HVG Kiadó Zrt. (továbbiakban: HVG,) https://onlinetanfolyam.eduline.hu honlapját (a továbbiakban szolgáltatás), a tulajdonos megbízásából a Webuni Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Webuni Kft.) üzemelteti; míg az értékesítést közvetlenül a HVG végzi.

A szolgáltatás használatával Ön elfogadja ezen az oldalakon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne látogassa weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

Szerzői jog:

A Webuni Kft. weboldalai szerzői jogvédelem alá tartoznak. Az Webuni Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. A jogellenes felhasználás a szerzői és polgári jogi kártérítési) jogkövetkezményeket vonja maga után.

Felhasználási engedély:

A weboldalakon és linkeken található "Webuni" „eduline” és „hvg” márkanevek, illetőleg védjegyek mind szöveges, mind ábrás formában a Webuni Kft., illetőleg a HVG tulajdonát képezik és védjegyoltalom alatt állnak. A fentiekben megjelölt védjegyek, márkajelzések egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a jelzett védjegybirtokosok (a HVG és a Webuni Kft.) előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás védjegybitorlásnak minősül és a polgári jogi kártérítési következményeken kívül, büntető jogi jogkövetkezményeket von maga után.

Felelősség kizárása:

Információk gyűjtése és felhasználása:

A weboldal látogatója tudomásul veszi, valamint a weboldal és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a Webuni Kft., valamint a HVG ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként ezen társaságok szolgáltatásainak nem igénybevevője. HVG és Webuni Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a weboldal több pontján történik információgyűjtés, illetve néhány szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása is szükséges lehet. A Webuni Kft. és a HVG ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve az ügyfél hozzájárulása esetén saját marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzéshez, piackutatáshoz és az előfizetők tájékoztatása céljára használja fel.

Az adatokat az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül sem a Webuni Kft., sem a HVG harmadik személy részére nem adja át. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Webuni Kft., 1115. Budapest, Thallóczy u. 27. és az info@webuni.hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A weboldalakról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa az Webuni Kft. és a HVG.

Adatvédelem:

Azzal, hogy Ön a Webuni Kft. és a HVG részére bármely személyes adatát akár a weboldalak űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mailben elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a Webuni Kft. és a HVG a fentiekben meghatározott módon és terjedelemben a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kezelje.
Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címe és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett kezeli.

A Webuni Kft. és HVG kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli.

HVG a saját szolgáltatásairól és termékeiről tájékoztató anyagokat küldhet a felhasználóknak. Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást az Eduline–on kívüli más HVG szolgáltatásokról való tájékoztatások nyújtására, úgy a tulajdonos és a szolgáltató kizárólag azokra a szolgáltatásokról való tájékoztatásokra szorítkozik, amelyekre a felhasználó hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene.

A jelen honalap üzemeltetésével és használatával HVG és Webuni Kft., illetőleg a felhasználó az előzőekben kifejezetten nem említett kérdéseket illetően az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit tartják irányadónak.

Linkek:

A weboldalainkon megtalálhatóak más cégek weboldalainak linkjei. A Webuni Kft. és HVG nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Az itt található adatkezelési és titoktartási nyilatkozatok csak HVG, Webuni Kft. és a szolgáltatás weboldalaira vonatkoznak.

Biztonság:

HVG és Webuni Kft. minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amelyek eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

Jogviták:

A jelen felhasználási feltételek alkalmazásából, illetve a weboldal felhasználásból eredő és peren kívül nem rendezhető jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

Bankkártyás fizetés:

Elfogadom, hogy a Webuni Kft. (6000 Kecskemét, Magyar u. 2.) által a www.webuni.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Cookie-k (sütik) használata:

Ezen a honlapon ún. cookie-kat (magyarul sütiket) használunk. Ezek rövid szövegfájlok, amelyeket a böngésző a felhasználó gépére tölt le, hogy javítsuk a felhasználói élményt. Általában a cookie-k a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak és név nélkül szolgáltatnak adatokat harmadik fél részére, mint pl. Google Analytics. A cookie-k a felhasználói élményt segítik. Ennek ellenére, ha felhasználó úgy dönt, kikapcsolhatja a cookie-k engedélyezését ezen a honlapon vagy más honlapokon. Ennek a leghatékonyabb módja, a böngészőn belüli beállítás, aminek a módja a böngésző Súgó részében található. További információt angolul az „About Cookies” website honlapon találni.

Bankkártyás fizetés:

A szolgáltatás weboldalán keresztül történő bankkártyás fizetés esetén elfogadom, hogy a Webuni Kft. (6000 Kecskemét, Magyar u. 2.) által a www.webuni.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A szolgáltatás POS-terminálon keresztül történő bankkártyás értékesítése esetén elfogadom, hogy HVG Kiadó Zrt. (1037 Budapest, Montevideó u. 14) által az onlinetanfolyam.eduline.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a B-Payment Zrt. (1132 Budapest, Váci út 4. 1. alb.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre mind a szolgáltatás weboldalán, mind a POS-terminálon keresztül történő bankkártyás fizetés esetében: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A tulajdonos és a szolgáltató fenntartja a jogot az Adatvédelmi Szabályzat törvényeknek megfelelő módosítására. Kérjük ezért felhasználókat, hogy rendszeresen látogassanak el erre az oldalra és tájékozódjanak az esetleges változásokról. Amennyiben a felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat változásának közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások, módosított, illetőleg új szabályok felhasználó általi elfogadásának minősül.

Az itt nem szabályozott kérdésekben az eduline.hu Adatvédelmi rendelkezéseit és tájékoztatójában foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

A HVG Kiadó Zrt. adatkezelési nyilvántartási azonosítója: 326-0002.

A Webuni Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-78764